5 ความใส่ใจพร้อมมอบให้ทุกคน

ไม่ว่าอุปสรรคในแต่ละปีจะมากน้อยแค่ไหน แต่ อินนิเชียล เอสเตท ก็ยังคงยึดมั่นในหลักการ “5 ความใส่ใจ จากคนรุ่นใหม่ เพื่อคนรุ่นใหม่” ที่พร้อมมอบให้ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานของเราทุกคน ทุกวัน

Consumer-Centric

เราใส่ใจในความรู้สึกและความต้องการของลูกค้าทุกคน เพราะเราเชื่อว่าความเข้าใจในสิ่งๆ นี้ จะทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ในโลกใบใหม่ใบนี้ได้เป็นอย่างดี

Open Minded

เราใส่ใจในการให้โอกาสของรุ่นใหม่ ทั้งในด้านการทำงานและความคิด เพราะการให้โอกาส คือสิ่งเดียวที่จะทำให้คนเก่งยิ่งเก่ง และช่วยเราสร้างความสำเร็จที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กร และความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของเราทุกคน

Trend Leader

ในโลกที่หมุนเร็ว การใส่ใจในสิ่งใหม่ๆ จะสร้างความตื่นตัวและความพร้อมในการปรับตัวที่รวดเร็วอยู่เสมอ เราจึงสัญญาว่าเราจะไม่ยอมปล่อยให้ความสำเร็จเก่าๆ ทำให้เราคิดแต่เรื่องเดิม แต่เราจะมุ่งสร้างความสำเร็จใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมในทุกวัน ให้สมกับการเป็นผู้นำทางความคิดด้านอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง

Social Contribution

เพราะธุรกิจที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดี เราจึงใส่ใจในการทำธุรกิจที่มองเห็นผู้บริโภคและสังคมที่เราอยู่เป็นสำคัญ เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ชีวิตของคนรุ่นใหม่และสร้างสังคมที่ดีในทุกๆ ที่ๆ เราไป

Easy & Transparent

ในยุคที่การคุยกับคนหนึ่งคน คือการคุยกับคนนับพัน Initial Estate จึงใส่ใจเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร และในทุกภาคส่วนธุรกิขของเรา เพราะเราเชื่อว่า ความโปร่งใส คือกุญแจแห่งความสำเร็จที่จะช่วยทำให้ทุกอย่างง่าย ชัดเจน และไม่ซับซ้อน พร้อมมอบการตัดสินใจที่ดีให้แก่ทุกคน

อินนิเชียล เอสเตท “ตัวจริงที่ใส่ใจ”