พีเว่ รามอินทรา – วงแหวน

บ้านที่ดีต้องตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชั่นภายในและภายนอกเรื่องความสวยงามของบ้านด้วยดีไซน์ Art Deco ที่เป็นศิลปะฝั่งตะวันตกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอียิปต์โบราณ มารวมกับสถาปัตย์กรรมแบบ Modern